Ochotnicze Straże pożarne w Polsce należą do najstarszych i najbardziej zasłużonych dla społeczeństwa organizacji. Rola jaką odgrywały wynikała nie tylko stad, że skutecznie walczyły z niszczącą kraj plagą pożarów, ale również dlatego, że powstając i rozwijając się spełniały  wielorakie funkcje w życiu społeczeństwa, wkraczając daleko poza cele do których były powołane.

Intensywny rozwój organizacji strażackich na ziemiach polskich datuje się od lat 60-tych XIX wieku . Ochotnicze Straże Pożarne powstawały i rozwijały się jednak nierównomiernie. Podstawowym obowiązkiem była jednak zawsze walka z żywiołem. Organizacje strażackie odegrały wielka role w rozwoju życia społeczno-kulturowego, zwłaszcza środowisk wiejskich. Straż pożarna była dobra szkołą życia społecznego, była placówką najlepiej pojętej służby publicznej. Nic więc dziwnego, że wokół straży gromadziły się najlepsze grupy społeczne, a strażacy cieszyli się z reguły dużym autorytetem i sympatią społeczeństwa.
         Pożary niszczyły kraj, obracając w popioły dobytek oraz dorobek materialny i kulturowy wielu pokoleń. Dotyczy to również nasze miejscowości – wsi Zelgniewo. Odtworzenie dziś wszystkich wydarzeń związanych z powołaniem jak również z działalnością jednostki OSP Zelgniewo budzi niedosyt w związku z niepełną dokumentacją, która w głównej mierze zaginęła lub została zniszczona w okresie okupacji. Rys historyczny został spisany na podstawie opowiadań świadków oraz istniejącej dokumentacji .

          

 

         OSP w Zelgniewie powstała w 1926 roku, przed wojną funkcje naczelnika jednostki pełnił dh. Alojzy Kupich. Po wojnie działalność straży reaktywowano 1 kwietnia 1945 roku. Prezydium zarządu OSP tworzyli wówczas: Pszczółka Józef (prezes), Rybicki Józef (naczelnik), Pilarski Czesław (sekretarz) . Podjęto wówczas starania o ufundowanie sztandaru, który 29 sierpnia 1948 został poświęcony. Sztandar przechowywany był do 1960 roku w rękach dh. Czesława Pilarskiego, kolejnym opiekunem został dh. Paweł Bury, który opiekę nad nim sprawuje po dzień dzisiejszy. 16-tego maja 1981 roku  w kościele parafialnym w Śmiłowie odnowiono poświęcenie sztandaru.

W latach 50-tych w składzie zarządu zaszły zmiany, funkcje naczelników jednostki pełnili kolejno druhowie: Zygmunt  Malinowski, Ksycki Marian, Burza Stanisław (od 1979 roku), Schott Edmund , Rochowski Andrzej (1984r.), Pilarski Stefan, Krzysztof  Burza (od 1987r.), Grzegorz Puchała ( od 2011r.).  Natomiast od tamtych czasów prezesami jednostki byli: Senger Józef, Schott Jan, Zdzisław Cysarz (1966-1972), Kardasz Jozef, Skowiera Onufry, Cysarz Zdzisław (1976-1992), Roman Wychylewski, Jerzy Cysarz (2000-2011) oraz Krzysztof Burza (od 2011r.)

         Pierwszym profesjonalnym jak na tamte czasy sprzętem gaśniczym był napędzany siłą mięśni, a ciągnięty przez konie, jednotłokowy wóz gaśniczy. W roku 1953 trafiła do naszej jednostki motopompa. Kolejnym nabytkiem, który został oddany do użytku 10.07.1971 roku  był samochód Żuk, ciekawostką jest fakt że aby otrzymać ten samochód konieczna była przebudowa dawnej remizy i podniesienie  jej stropu, wszystko musiało odbyć w ciągu 1 miesiąca.

         W latach 80-tych dojrzewała decyzja o budowie nowej remizy w Zelgniewie. W 1984 roku naczelnik Gminy Kaczory Alfons Barabasz podjął decyzje o wybudowaniu nowej remizy w naszej wsi. Powołano społeczny komitet budowy remizy, wartość kosztorysowa wybudowanego obiektu wynosiła: 5 500 000,00 zł.

         Udział środków  z różnych instytucji przedstawiał się następująco:

         - fundusz mieszkańców wsi              600 000,00 zł,

         - dotacja Urzędu gminy                   500 000,00 zł,

         - dotacja PZU                                1 400 000,00 zł,

         - dotacja Urzędu Wojewódzkiego     1 000 000,00 zł,

         - udział ludności (praca)                  2 000 000,00 zł.

 

Remizę oddano do użytku 19 lipca 1986 roku łącznie z obchodami 60–lecia powstania OSP w Zelgniewie. W tym samym roku Komenda Rejonowa PSP korzystając z pustych nowo wybudowanych garaży remizy wstawiła na przechowanie samochód pożarniczy Jelcz. Staraniem Zarządu OSP nadal sprawujemy opiekę na tym samochodem, z tą różnicą ,że jest on teraz naszą własnością i nigdy od tamtego momentu nie wrócił do Komendy Rejonowej  służąc nam po dzień dzisiejszy.

         Obecnie jednostka rozwija się prężnie, kładąc ogromny nacisk na szkolenie młodzieży, i propagowanie zasad przeciw pożarowych wśród mieszkańców wsi.

 Created by Paweł Bartosz